Slide - Điểm tin thị trường: S&P nâng xếp hạng tín nhiệm cho Việt Nam

Video

(PL+) - Những tin chính: 1000 doanh nghiệp Việt có cơ hội kết nối vươn ra nước ngoài; Xăng dầu tăng giá đẩy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng thêm 0,33%...