Slide - Điểm tin thị trường: Vietravel vào sân chơi hàng không

Video

(PL+) - Những tin chính: ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm nay; Tỉ lệ thất nghiệp ở lao động có trình độ đại học giảm; Vietravel muốn lập hãng hàng không...