Bộ Công an mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

0
Sáng nay (8/11), trong tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Công an đã long trọng tổ chức “Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong Công an nhân dân”.
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: lực lượng Công an luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của Ngày Pháp luật.
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: lực lượng Công an luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của Ngày Pháp luật.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan và đông đảo cán bộ ngành Công an cùng tham dự. 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018) và hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Ngành Công an triển khai thực hiện rất nghiêm túc, bài bản

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày Pháp luật từ năm 2013 đến nay, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết: Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân đã trở thành một hoạt động chính trị, pháp lý thường niên, được Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết Ngày Pháp luật được lực lượng Công an triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết Ngày Pháp luật được lực lượng Công an triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả.

Thông qua các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật và các hoạt động thực thi nhiệm vụ, lực lượng Công an nhân dân còn kịp thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm là: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngày nào cũng phải là Ngày Pháp luật”.

Nói về sự ra đời của Luật PBGDPL, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, Luật đã tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân. Công tác PBGDPL trong Công an nhân dân được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Việc PBGDPL đối với các luật, pháp lệnh, văn bản do Bộ Công an chủ trì hoặc tham gia soạn thảo đều được chú trọng ngay từ giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân cả nước đã nỗ lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhờ vậy, nội dung và tinh thần của Ngày Pháp luật đã từng bước được thấm sâu trong đời sống xã hội, trở thành thói quen, công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống; phục vụ ngày càng tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đối với việc triển khai Ngày Pháp luật.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đối với việc triển khai Ngày Pháp luật.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an khi xác định: “Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật”.

Chỉ đạo này cho thấy Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện rất nghiêm túc, bài bản Luật PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính đặc thù của lực lượng Công an nhân dân theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Bộ, ngành Công an.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật PBGDPL; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng Công an nhân dân; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai Ngày Pháp luật gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Ngoài ra, tiếp tục xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là công việc thường xuyên, liên tục, hằng ngày và là trách nhiệm của toàn lực lượng, của từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân để việc học tập, tìm hiểu pháp luật; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật của lực lượng Công an cả nước; tiếp tục động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, gương sáng điển hình trong công tác tuyên truyền PBGDPL…

Ngày hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: tập thể Lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc của Ngày Pháp luật. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật đã trở thành ngày hội thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, có sức lan tỏa đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân, được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, liên tục, đi vào nền nếp với nhiều mục tiêu cụ thể. Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong học tập, tìm hiểu, thực thi pháp luật.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân.
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật. Bộ trưởng chỉ đạo lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật…

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh chụp ảnh lưu niệm.

Bộ trưởng cũng nhắn nhủ mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đây là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá năng lực cán bộ. Còn các lãnh đạo, chỉ huy phải gương wmaaux trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo một số Công an đơn vị, địa phương chia sẻ về cách làm hay trong công tác PBGDPL. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 101 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật PBGDPL giai đoạn 2013 – 2018 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hoàng Thư

Loading...

Bình luận

Việt Nam trong những bức ảnh xuất sắc nhất năm 2020

Trong top 50 bức ảnh xuất sắc nhất thế giới trong năm 2020 có 4 khoảnh khắc được thực hiện tại Việt Nam bởi các tay máy người Việt.

Thế giới tiếc thương Maradona

Avatar sang màu đen để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá thế giới, còn Argentina quyết định để quốc tang cho sự thật đau buồn này: Maradona đã ra đi.

Diego Maradona từ trần, Argentina 3 ngày quốc tang

Huyền thoại Diego Armando Maradona đã qua đời ở tuổi 60 tại Buenos Aires, Argentina.

Diego Maradona: Huyền thoại bất tử

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 sau thời gian vật lộn với bệnh tật, nhưng ông mãi là hình ảnh bất tử trong lịch sử bóng đá thế giới.

Xem thêm