Clip - Thực hư chuyện dùng bia giải rượu

Multimedia Plus

Dùng bia (có ethanol) để giải ngộ độc rượu (chứa methanol) là có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, mọi nguồn không được tự ý áp dụng.