Pháp Luật Plus

BIDV chưa thu lãi người mua nhà ở xã hội chậm tiến độ Bright City

Kinh tế - Công nghệ

Ngân hàng BIDV sẽ tiếp tục tài trợ dự án và sẽ giãn nợ gốc, hoãn thu lãi vay đối với người mua nhà nếu có vay của BIDV.

Pháp Luật Plus