yêu cầu - các bài viết về yêu cầu, tin tức yêu cầu

Hải Phòng yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 7645/UBND-VX ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus