yêu cầu Sở TNMT làm rõ - các bài viết về yêu cầu Sở TNMT làm rõ, tin tức yêu cầu Sở TNMT làm rõ

Thanh tra Bộ TNMT yêu cầu Sở TNMT làm rõ vụ đất đang tranh chấp, UBND quận Long Biên vẫn cấp sổ đỏ

Thanh tra Bộ TNMT yêu cầu Sở TNMT TP Hà Nội làm rõ nội dung dân tố cáo UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus