Yêu cầu cách ly tập trung có trả phí 14 ngày đối với người về từ các khu vực có dịch - các bài viết về Yêu cầu cách ly tập trung có trả phí 14 ngày đối với người về từ các khu vực có dịch, tin tức Yêu cầu cách ly tập trung có trả phí 14 ngày đối với người về từ các khu vực có dịch

Quảng Ninh: Yêu cầu cách ly tập trung có trả phí 14 ngày đối với người về từ các khu vực có dịch

Những người trở về Quảng Ninh từ các khu vực có dịch đang áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ phải cách ly tập trung có trả phí 14 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1