Pháp Luật Plus - YÊU CẦU BÁO CÁO - các bài viết về YÊU CẦU BÁO CÁO, tin tức YÊU CẦU BÁO CÁO

YÊU CẦU BÁO CÁO - các bài viết về YÊU CẦU BÁO CÁO, tin tức YÊU CẦU BÁO CÁO

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng báo cáo vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1