Yên Thành - các bài viết về Yên Thành, tin tức Yên Thành

Thông tin mới vụ 14 con hổ nuôi giữ trái phép bị Công an thu giữ tại Nghệ An

Hiền thuê người cải tạo nhà kho thành thành các ô chuồng rồi lên mạng học cách nuôi hổ và nhốt 14 con hổ trong khu vực chuồng sắt đã cải tạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1