Pháp Luật Plus - Yên Phong - các bài viết về Yên Phong, tin tức Yên Phong

Yên Phong - các bài viết về Yên Phong, tin tức Yên Phong

Bắc Ninh: Cuộc đối thoại “kỳ lạ” trước những khiếu nại của người dân về vấn đề đất đai?

Trước những kiến nghị của nhiều hộ dân, một cuộc đối thoại "kỳ lạ" đã được tổ chức, nhưng khi cuộc đối thoại chưa bắt đầu thì đã kết thúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết