Yên Dũng - các bài viết về Yên Dũng, tin tức Yên Dũng

Nhiều khách hàng bỏ cọc đất đấu giá tại huyện Yên Dũng

Theo thống kê mới đây đã có 77 lô đất khách hàng trúng đấu giá đã bỏ tiền cọc, chiếm tỷ lệ hơn 16% tại địa bàn huyện Yên Dũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1