Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, BV không thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế.Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 6/9/2021 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Bệnh viện (BV) Phổi Ninh Bình, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình Vũ Mạnh Dương ban hành kết luận thanh tra liên quan đến việc chấp hành quy định về chuyên môn trong khám, chữa bệnh và thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế đối với BV Phổi Ninh Bình.

Không mua sắm trang thiết bị y tế

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình kết luận: “BV đã xây dựng và có quyết định ban hành 208 quy trình kỹ thuật (QTKT) áp dụng tại đơn vị nhưng một số QTKT chưa mô tả chi tiết việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư y tế cho việc tiến hành kỹ thuật; Có bảng kiểm giám sát việc thực hiện QTKT; Có báo cáo việc giám sát thực hiện QTKT nhưng chưa đầy đủ; Có hệ thống bảng kiểm đánh giá việc thực hiện QTKT tại các khoa lâm sàng nhưng chưa đầy đủ.

bv1

Bệnh viện Phổi Ninh Bình.

Kiểm tra ngẫu nhiên 100 bệnh án điều trị nội trú, phần y lệnh điều trị còn viết tắt, một số bệnh án chưa khai thác kỹ tiền sử dị ứng của bệnh nhân. Còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ và liên thông kết quả xét nghiệm; Chưa đa dạng các hình thức công khai kết quả ngoại kiểm. BV chưa bố trí lối đi riêng cho thu gom, vận chuyển chất thải y tế, chưa xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải y tế, chưa có Phòng Vật tư thiết bị y tế, chưa thành lập Tổ quản lý thiết bị y tế”.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, BV không thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế. Năm 2020, BV được đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế từ các nguồn sau: Nguồn được cấp, tài trợ bằng hiện vật có tổng giá trị 212 triệu đồng; Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: BV thực hiện mua sắm từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, tổng kinh phí mua sắm: 712 triệu đồng.

Theo kết luận nêu rõ, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, báo cáo lưu của BV và kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại khoa Cận lâm sàng, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giao nhận và quản lý thiết bị còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Việc bảo dưỡng và kiểm định trang thiết bị y tế còn ít so với kế hoạch của BV. Ngoài ra, một số trang thiết bị chưa được bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, đã hỏng hóc lâu nhưng chưa được sửa chữa. Việc theo dõi, thống kê, quản lý thông tin về tài sản là các trang thiết bị y tế còn hạn chế.

Nhiều hạn chế cần khắc phục

Ông Vũ Mạnh Dương nêu rõ trong bản kết luận thanh tra: "Hệ thống bảng kiểm đánh giá việc thực hiện QTKT tại các khoa lâm sàng chưa đầy đủ, một số QTKT chưa mô tả chi tiết việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư y tế cho việc tiến hành kỹ thuật; Có bảng kiểm giám sát việc thực hiện QTKT và báo cáo việc giám sát thực hiện QTKT nhưng chưa đầy đủ. Về điều trị nội trú, phần y lệnh điều trị còn viết tắt; còn một số bệnh án chưa khai thác kỹ tiền sử dị ứng của bệnh nhân.

Việc thực hiện áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ và liên thông kết quả xét nghiệm còn hạn chế; Chưa đa dạng các hình thức công khai kết quả ngoại kiểm. BV chưa xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải y tế; Chưa bố trí lối đi riêng cho thu gom, vận chuyển chất thải y tế".

a79bdc6af3a2a86f8feae630124c13fa1515546857.nv

Bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Ninh Bình. Ảnh: CDC Ninh Bình

Về công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho rằng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giao nhận và quản lý thiết bị còn chưa khoa học, chưa hệ thống; Một số trang thiết bị chưa được bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; Số lượng trang thiết bị được bảo dưỡng và kiểm chuẩn năm 2020 - 2021 còn ít so với kế hoạch và số lượng trang thiết bị y tế hiện có tại đơn vị. Tỷ lệ sử dụng thuốc nội thấp chưa theo đúng đề án. Về sử dụng kháng sinh, BV chưa triển khai đầy đủ theo các quy định của Bộ Y tế.

Ngoài những ưu điểm, Sở Y tế cũng chỉ ra nhiều hạn chế của BV Phổi Ninh Bình. Cụ thể, công tác dược lâm sàng chưa triển khai đầy đủ; Hội đồng thuốc và điều trị chưa thực hiện một số nội dung về dự phòng ADR theo quy định. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu đơn vị được thanh tra có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế...

Sở Y tế Ninh Bình kiến nghị, các phòng chức năng Sở Y tế gồm phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chính sách BHYT; Thanh tra Sở Y tế đôn đốc, theo dõi biện pháp khắc phục sau thanh tra đối với BV. Yêu cầu BV Phổi Ninh Bình khắc phục những tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Sở Y tế trước ngày 15/10/2021.

Liê quan đến vụ việc trên, đại diện Chánh thanh tra Sở Y tế Ninh Bình cho biết, Bệnh viện Phổi Ninh Bình đã gửi báo cáo khắc phục sau kết luận thanh tra về Sở. Tuy nhiên, khi PV mong muốn được tiếp cận bản báo cáo đó thì vị đại diện này từ chối, cho rằng cần báo cáo và xin ý kiến cấp trên mới chia sẻ.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin!

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận