y tế - các bài viết về y tế, tin tức y tế

Cách gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện tại nhà

Ngồi nhà người dân có thể thực hiện thủ tục gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus