ý kiến - các bài viết về ý kiến, tin tức ý kiến

Hoàn thiện văn kiện Đại hội XIII: "Bình tĩnh lắng nghe cả những ý kiến trái chiều"

Mục đích cuối cùng là xây dựng được các Văn kiện với tinh thần đổi mới, thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus