ý kiến - các bài viết về ý kiến, tin tức ý kiến

Cử tri đồng ý giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị đã nghe các tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Thành Long.

Theo dõi Pháp Luật Plus