Pháp Luật Plus - y bác sỹ - các bài viết về y bác sỹ, tin tức y bác sỹ

y bác sỹ - các bài viết về y bác sỹ, tin tức y bác sỹ

TP HCM: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng

Ban QL ATTP đã tiến hành rà soát, kiểm tra trên 8.400 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phát hiện 130 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1