Pháp Luật Plus - xưởng sản xuất đá ô nhiễm - các bài viết về xưởng sản xuất đá ô nhiễm, tin tức xưởng sản xuất đá ô nhiễm

xưởng sản xuất đá ô nhiễm - các bài viết về xưởng sản xuất đá ô nhiễm, tin tức xưởng sản xuất đá ô nhiễm

Thanh Hóa: Xưởng sản xuất đá gây ô nhiễm khu dân cư, người dân phải chịu đến bao giờ?

Ô nhiễm bụi, tiếng ồn, nước thải đổ trực tiếp ra ruộng, nhưng UBND xã Đông Hưng, (TP Thanh Hóa) vẫn làm ngơ cho xưởng đá tồn tại giữa khu dân cư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết