XUỐNG HẠNG - các bài viết về XUỐNG HẠNG, tin tức XUỐNG HẠNG

HAGL, nên xuống hạng để làm lại?

HAGL lẽ ra nên xuống hạng để làm lại, thay vì sống dặt dẹo cả về tinh thần lẫn chuyên môn, nếu nhìn vào nỗ lực của Quảng Nam, Nam Định.

Theo dõi Pháp Luật Plus