XUNG ĐỘT - các bài viết về XUNG ĐỘT, tin tức XUNG ĐỘT

Các điểm nóng về xung đột chung cư: Cư dân luôn là phe yếu thế

Người dân và chủ đầu tư, mặc dù là số đông nhưng cư dân vẫn là “phe yếu thế” và cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus