xúc phạm - các bài viết về xúc phạm, tin tức xúc phạm

Triệu tập người phụ nữ chủ tải khoản Face book đăng tải thông tin xúc phạm người Hải Dương

Công an đã triệu tập người phụ nữ đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, xúc phạm người dân Hải Dương tại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Theo dõi Pháp Luật Plus