Pháp Luật Plus - xuất trình giấy đăng ký xe - các bài viết về xuất trình giấy đăng ký xe, tin tức xuất trình giấy đăng ký xe

xuất trình giấy đăng ký xe - các bài viết về xuất trình giấy đăng ký xe, tin tức xuất trình giấy đăng ký xe

Từ 1/10, đi đăng kiểm không phải xuất trình bảo hiểm xe ô tô

Theo quy định mới, người đi đăng kiểm không phải xuất trình chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cho đơn vị đăng kiểm như hiện nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1