Pháp Luật Plus - xuất nhập khẩu - các bài viết về xuất nhập khẩu, tin tức xuất nhập khẩu

xuất nhập khẩu - các bài viết về xuất nhập khẩu, tin tức xuất nhập khẩu

Ngành hàng hải lùi thời hạn kiểm tra tàu biển để phòng dịch COVID-19

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cảng vụ hàng hải lùi thời hạn kiểm tra thực tế tàu biển để ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus