Pháp Luật Plus - xuất nhập khẩu hàng hóa - các bài viết về xuất nhập khẩu hàng hóa, tin tức xuất nhập khẩu hàng hóa

xuất nhập khẩu hàng hóa - các bài viết về xuất nhập khẩu hàng hóa, tin tức xuất nhập khẩu hàng hóa

Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 168 tỷ USD

Tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2% tương ứng tăng 24,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1