xuất nhập cảnh - các bài viết về xuất nhập cảnh, tin tức xuất nhập cảnh

Xử lý nghiêm cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực

Đó là đề nghị của TP đối với Công an TP Hà Nội tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội chiều 4/5.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1