Pháp Luật Plus - Xuất khẩu thủy sản - các bài viết về Xuất khẩu thủy sản, tin tức Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thủy sản - các bài viết về Xuất khẩu thủy sản, tin tức Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu thuỷ sản chạm mốc 8 tỷ USD

Xuất khẩu (XK) thuỷ sản nửa đầu tháng 11-2021 hồi phục với mức tăng trưởng 24%, ước tính cả tháng 11, XK đạt khoảng 875 triệu USD, tăng 18%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1