Pháp Luật Plus - xuất khẩu quặng thô - các bài viết về xuất khẩu quặng thô, tin tức xuất khẩu quặng thô

xuất khẩu quặng thô - các bài viết về xuất khẩu quặng thô, tin tức xuất khẩu quặng thô

Bộ Tài chính kiến nghị cấm hoàn toàn xuất khẩu khoáng sản thô

Bộ Tài chính cho rằng, cần nghiên cứu thực hiện chính sách cấm xuất khẩu khoáng sản thô, không áp dụng chính sách cho xuất khẩu khoáng sản cá biệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus