Pháp Luật Plus - Xuất Khẩu Cá Tra - các bài viết về Xuất Khẩu Cá Tra, tin tức Xuất Khẩu Cá Tra

Xuất Khẩu Cá Tra - các bài viết về Xuất Khẩu Cá Tra, tin tức Xuất Khẩu Cá Tra

Xuất khẩu cá tra giảm tới 39%

Xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đạt 456 triệu USD, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo ngành hàng cá tra có khả năng phục hồi...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1