Pháp Luật Plus - Xuân Phương - các bài viết về Xuân Phương, tin tức Xuân Phương

Xuân Phương - các bài viết về Xuân Phương, tin tức Xuân Phương

Yêu cầu chủ đầu tư chung cư Xuân Phương Quốc hội sớm thành lập Ban quản trị

Ngày 14/6, Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 tổ chức đối thoại với cư dân tại chung cư Xuân Phương Quốc hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus