xử phạt - các bài viết về xử phạt, tin tức xử phạt

Tại sao chưa xử phạt, thu hồi diện tích đất rừng sai phạm của công ty Hiệp Lợi?

UBKT Huyện ủy Kbang đã có kết luận về sai phạm nhưng cho đến nay, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa nhận được văn bản của UBND huyện Kbang.

Theo dõi Pháp Luật Plus