Pháp Luật Plus - xử phạt - các bài viết về xử phạt, tin tức xử phạt

xử phạt - các bài viết về xử phạt, tin tức xử phạt

Xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng một cá nhân khai thác khoáng sản trái phép

Mới đây, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng đối với một cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1