Xử phạt cơ sở massage hoạt động đón “khách ngoại” trong mùa dịch Covid-19 - các bài viết về Xử phạt cơ sở massage hoạt động đón “khách ngoại” trong mùa dịch Covid-19, tin tức Xử phạt cơ sở massage hoạt động đón “khách ngoại” trong mùa dịch Covid-19

Hải Phòng: Xử phạt cơ sở massage hoạt động đón khách trong mùa dịch Covid-19

Tại thời điểm kiểm tra, cả ba nhân viên đều không có hợp đồng lao động với chủ cơ sở, không có chứng chỉ hành nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus