Pháp Luật Plus - Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ - các bài viết về Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, tin tức Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ - các bài viết về Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, tin tức Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Đề xuất thu hẹp phạm vi xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tán thành với đề xuất thu hẹp các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử lý bằng biện pháp hành chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1