Pháp Luật Plus - xử lý trách nhiệm - các bài viết về xử lý trách nhiệm, tin tức xử lý trách nhiệm

xử lý trách nhiệm - các bài viết về xử lý trách nhiệm, tin tức xử lý trách nhiệm

VEC đề nghị xử lý trách nhiệm ông Trần Văn Tám bị vì lạm quyền

Ngày 24/6 vừa qua, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus