xử lý - các bài viết về xử lý, tin tức xử lý

Vi phạm hành lang đê điều tại TP Bắc Giang: Văn bản báo cáo đã xử lý xong... thực tế thì trái ngược!

Mặc dù bến bãi tập kết cát, sỏi,... của Công ty TNHH Hưng Giang vẫn đang hoạt động tuy nhiên UBND TP Bắc Giang lại báo cáo tỉnh đã xử lý xong.

Theo dõi Pháp Luật Plus