xử lý - các bài viết về xử lý, tin tức xử lý

Đình chỉ công tác đối với Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc có trách nhiệm hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng kết quả thực hiện trong tháng 6/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus