xử lý rác thải - các bài viết về xử lý rác thải, tin tức xử lý rác thải

Những "lùm xùm" cần làm rõ tại Xí nghiệp Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên

Cụ thể những tồn tại ở đơn vị này gồm: sử dụng lao động trái phép, nhiều khoản thu chưa minh bạch, tổ chức đấu thầu thu gom phế liệu trái phép...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1