Pháp Luật Plus - xử lý ô nhiễm môi trường - các bài viết về xử lý ô nhiễm môi trường, tin tức xử lý ô nhiễm môi trường

xử lý ô nhiễm môi trường - các bài viết về xử lý ô nhiễm môi trường, tin tức xử lý ô nhiễm môi trường

Sông Cầu ô nhiễm vì 97 cơ sở gây hại môi trường tại Bắc Ninh: Cần tổ chức cưỡng chế ngay

Cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa để xử lý những sai phạm về xây dựng, PCCC, ô nhiễm môi trường...của các cơ sở sản xuất, tái chế giấy.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1