xử lý Nhũng nhiễu - các bài viết về xử lý Nhũng nhiễu, tin tức xử lý Nhũng nhiễu

Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus