Pháp Luật Plus - xử lý nghiêm - các bài viết về xử lý nghiêm, tin tức xử lý nghiêm

xử lý nghiêm - các bài viết về xử lý nghiêm, tin tức xử lý nghiêm

Xử nghiêm cán bộ xấu để cán bộ tốt phát triển

“Còn cán bộ tiêu cực thì cán bộ tốt cũng thành xấu, hoặc cán bộ tốt sẽ bị thui chột ngọn lửa cống hiến của mình”.

Theo dõi Pháp Luật Plus