Pháp Luật Plus - xử lý hồ sơ sai phạm - các bài viết về xử lý hồ sơ sai phạm, tin tức xử lý hồ sơ sai phạm

xử lý hồ sơ sai phạm - các bài viết về xử lý hồ sơ sai phạm, tin tức xử lý hồ sơ sai phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai: Sẽ xử lý cán bộ xử lý hồ sơ chưa đúng quy chế

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có Văn bản thông báo về việc xử lý đơn của ông Trần Văn Dũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus