xử lý hình sự - các bài viết về xử lý hình sự, tin tức xử lý hình sự

Dùng giấy tờ giả “thông chốt” kiểm dịch - hậu họa khó lường

Nhiều cá nhân, tập thể tìm mọi cách để qua mặt cơ quan chức năng, sẵn sàng làm giả các giấy tờ, hồ sơ để có thể “thông chốt” kiểm dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1