xử lý cán bộ - các bài viết về xử lý cán bộ, tin tức xử lý cán bộ

Chủ tịch Bình Định chỉ đạo xử lý cán bộ “ngâm” hồ sơ của dân

Chủ tịch Bình Định yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn lĩnh vực đất đai tại huyện Tuy Phước.

Theo dõi Pháp Luật Plus