xử lí - các bài viết về xử lí, tin tức xử lí

Cần quyết liệt xử lý lao động bỏ trốn khi sang nước ngoài

Dù tỉ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài trong thời gian qua đã giảm, nhưng vẫn phải kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1