Pháp Luật Plus - xử lí chất thải - các bài viết về xử lí chất thải, tin tức xử lí chất thải

xử lí chất thải - các bài viết về xử lí chất thải, tin tức xử lí chất thải

Đề xuất lấn biển Đà Nẵng: Lạ lùng nhà đầu tư

Nếu như không có các biện pháp xử lý chất thải từ việc khai thác các công trình du lịch lấn biển thì nguy cơ ô nhiễm là rất cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết