Pháp Luật Plus - xu hướng sống độc thân - các bài viết về xu hướng sống độc thân, tin tức xu hướng sống độc thân

xu hướng sống độc thân - các bài viết về xu hướng sống độc thân, tin tức xu hướng sống độc thân

Con số báo động 5,6 triệu hộ gia đình 1 người tại Hàn Quốc

Theo thống kê của chính phủ nước này, năm 2017 có 5,6 triệu hộ gia đình một người, chiếm 29% tổng số hộ gia đình ở Hàn Quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus