xóa nợ - các bài viết về xóa nợ, tin tức xóa nợ

Các quốc gia thu nhập thấp có thể được Ngân hàng Thế xóa nợ

Trước tình hình nợ công ở các quốc gia thu nhập thấp, ngày 11/10, Chủ tịch WB David Malpass khuyến nghị thực hiện "kế hoạch toàn diện" xóa nợ cho các nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1