xóa đói giảm nghèo - các bài viết về xóa đói giảm nghèo, tin tức xóa đói giảm nghèo

Chính phủ hành động biến khát vọng thành sự thật

Không có một quốc gia phát triển khi dân tộc đó không có đủ khát vọng và ý chí vươn lên. Nhưng ước mơ và khát vọng phải bằng những hành động.

Theo dõi Pháp Luật Plus