xóa bỏ sổ hộ khẩu - các bài viết về xóa bỏ sổ hộ khẩu, tin tức xóa bỏ sổ hộ khẩu

Nhiều bộ ngành ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu

Bộ Ngoại giao khẳng định, chính sách mới nổi bật nhất của dự án Luật Cư trú (sửa đổi) là bãi bỏ hình thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu...

Theo dõi Pháp Luật Plus