Pháp Luật Plus - xin lỗi - các bài viết về xin lỗi, tin tức xin lỗi

xin lỗi - các bài viết về xin lỗi, tin tức xin lỗi

Tờ giấy A4 và ý tưởng gian dối của lãnh đạo Phòng giáo dục quận Cầu Giấy

Học sinh, các em không cần sự ban phát phần thưởng theo kiểu tượng trưng, giả dối đó, và sau khi nhận ra sai lầm lại dùng tiền bịt miệng.

Theo dõi Pháp Luật Plus