Pháp Luật Plus - xi măng - các bài viết về xi măng, tin tức xi măng

xi măng - các bài viết về xi măng, tin tức xi măng

Chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Xi măng Nghi Sơn

Công ty Xi măng Nghi Sơn phải khai thác theo đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và thiết kế kỹ thuật thi công công trình khai thác.

Theo dõi Pháp Luật Plus