Pháp Luật Plus - xét xử - các bài viết về xét xử, tin tức xét xử

xét xử - các bài viết về xét xử, tin tức xét xử

Kháng nghị giám đốc thẩm vụ làm mẹ tuổi 13, suýt làm bà ở tuổi 26

Viện KSND Tối cao xác định Tuấn giao cấu với nạn nhân khi bé này chỉ 12 tuổi 9 tháng 3 ngày, tức chưa đủ 13 tuổi, tội hiếp dâm trẻ em.

Theo dõi Pháp Luật Plus