Pháp Luật Plus - xét tuyển - các bài viết về xét tuyển, tin tức xét tuyển

xét tuyển - các bài viết về xét tuyển, tin tức xét tuyển

Hà Nội xét tuyển đối với toàn bộ giáo viên có hợp đồng lâu năm

Nhiều giáo viên đã được ký hợp đồng từ hai đến hơn chục năm có đơn kêu cứu lên cấp có thẩm quyền đề được ngành Giáo dục Thủ đô.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết